Minder rendement op uw PV installatie door vervuiling!


Uit ervaring blijkt dat zonnepanelen zonnepanelen ernstig vervuild kunnen raken. Onderzoeken uitgevoerd door gerenommeerde instanties als TNO Nederland, TÜV Duitsland en een technische hogeschool in Zwitserland blijkt, dat de stroomopbrengst door vuil op de zonnepanelen tot 25% per jaar kan teruglopen. 

Een jaarlijkse reiniging en onderhoud van uw panelen is belangrijk om uw rendement en de levensduur van uw zonnepanelen maximaal te houden 

Mos tast de zonnepanelen aan!


Laatste Solar nieuws!