Vervuiling

Stroomopbrengst

Een zonnepaneel word elke minuut van de dag blootgesteld aan allerlei weersinvloeden, fijnstof, zand, vogeluitwerpselen, zoutneerslag langs de kustgebieden en ga zo maar door. Al deze invloeden zorgen er op den duur voor dat er vuil ontstaat op het zonnepaneel.

Vervuilingen komen in de eerste plaats van stof, het spoor, de industrie, pollen, vogelpoep etc.

Wacht niet te lang en reinig uw zonnepanelen!

Een mogelijk probleem door bevuiling zijn "Hot-Spots".  


Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als de cellen geen stroom opwekken (door scherpe schaduwen, bladeren of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, en door de stroom die erdoor wordt
gestuurd gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan uw panelen. Zonnepanelen schoonmaken heeft dus zin!