Home » Vervuiling

Hot spots

Een mogelijk probleem door bevuiling zijn "Hot-Spots".  


Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als de cellen geen stroom opwekken (door scherpe schaduwen, bladeren of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, en door de stroom die erdoor wordt
gestuurd gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan uw panelen. Zonnepanelen schoonmaken heeft dus zin!